Site announcements

คู่มือการใช้งาน PYU eLearning

by LMS Master -


การเข้าใช้งานระบบ E-Learning

จะใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับระบบอินเตอร์เน็ต / ระบบ MS Office ของมหาวิทยาลัย
โดยในส่วนของ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ไม่ต้องเติม @payap.ac.th ต่อท้ายรหัสนักศึกษา


หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถ คลิกที่นี่เพื่อเปิดคู่มือการใช้งานPYU eLearning หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือที่ลิงก์ด้านล่าง